You are here
Home > club > Interne Rules > Gedragscode speler – Code de bonne conduite Joueur

LES JOUEURS

  CODE DE BONNE CONDUITE

SAVOIR VIVRE

 Politesse : Les plus élémentaires règles du savoir vivre sont d’application.

 Respect de tous : Vos équipiers, adversaire, arbitres, formateurs, délégués et

dirigeants doivent être respectés.

                      TOUT COMPORTEMENT INCORRECT SERA BANNI.

 

La carte rouge : Encourue lors d’une rencontre pourra faire l’objet d’une amende

(après avis du formateur)

 HYGIENE

Lors des rencontres et à partir de la catégorie U7 la douche est obligatoire.

Les sandales de douche sont vivement conseillées.

 

BLESSURE

En cas de blessure, le délégué remettra au joueur une déclaration d’accident qui

devra être complétée endéans les 48 heures.

 

 HABILLEMENT ET MATERIEL

Chaque joueur en ordre de cotisation a reçu son pack.

Il devra être porté par l’ensemble des joueurs et du staff, chaque week-end à la

maison et en déplacement.

ATTENTION : Un joueur qui se présentera sans sa tenue ne pourra pas jouer.

Les jambières sont obligatoires aux matchs et aux entraînements.

Tous les bijoux sont strictement interdits sur les terrains.

Pour les catégories U6 –U7-U8-U9-U10-U11 les chaussures doivent être de

type multi.

 

 PONCTUALITE 

Le joueur doit être dans le vestiaire 15 min avant l’entraînement.

Le joueur qui se présente en retard à l’entraînement peut se voir refuser de

participer à l’entraînement par le formateur.

Pour les rencontres à domicile, le joueur doit être présent 1 heure avant le début

des rencontres (U12-U13-U14-U15-U16-U17U-U21).

Les déplacements en voiture se font sous la direction du formateur et du délégué.

Attention, nous demandons aux parents de toujours accompagner leur enfant dans

la mesure du possible.

Le formateur et le délégué ne sont pas des chauffeurs de bus…

Si des joueurs désirent se rendre directement au terrain adverse, il faut qu’ils préviennent  leur formateur ou leur délégué.

 

CONVOCATION

Pour être convoqué le week-end, le joueur devra être en ordre de cotisation et d’affiliation, avoir participé aux entraînements en semaine et donné entière satisfaction à son formateur.

 

 LES PARENTS INSCRIVENT LEUR ENFANT AU CLUB ET NON DANS UNE EQUIPE.

 Les noyaux ne sont jamais définitifs, ce qui implique qu’à tout moment de la saison un joueur peut- être amené à changer de groupe.

 

Beleefdheid en respekt in de dagelijkse omgang:

De algemene beleefdheidsnormen met iedereen, en respekt voor iedereen, en dit zonder enig onderscheid zijn van toepassing.  Het niet korrekt naleven van deze simpele en elementaire gedragsregels, worden onder geen enkel voorwensel aanvaard, en kunnen na overleg aanleiding geven tot sancties.

Rode en gele kaarten:

Deze zullen individueel worden nagekeken, samen met de verantwoordelijken, en kunnen indien nodig ook aanleiding zijn, voor bijkomende sancties.

Hygiëne:

Vanaf U7 is het nemen van een stortbad verplicht, waar slippers uiteraard zijn aanbevolen.

Ongeval:

In geval van ongeval tijdens trainingen en (of) wedstrijden dient de op dat moment aanwezige verantwoordelijke,  een daartoe bestemd formulier aan te bieden, dat binnen de 48h volledig en korrekt moet worden ingevuld.  Bij niet naleving hiervan kunnen later problemen met de verzekering ontstaan.

Uitrusting:

Iedere speler draagt op wedstrijddagen zijn persoonlijke outfit, zonder deze kan er niet  aan de wedstrijd worden deelgenomen.

Beenbeschermers zijn verplicht zowel op training als in wedstrijdverband.

Juwelen zijn door het reglement KBVB ten strengste verboden.

Aanwezigheid:

Ten minste 15 min. voor aanvang van een training, 1h voor een thuiswedstrijd, of indien anders afgesproken met de verantwoordelijke, zoals bv. voor een uitwedstrijd.  Niet korrekt naleven van deze afspraken, kan aanleiding zijn tot het niet toelaten op een training en (of) wedstrijd.

Wij vragen aan de ouders indien mogelijk zoveel mogelijk aanwezig te zijn, zeker bij uitwedstrijden waar verplaatsingen dienen te gebeuren met de wagen.

Oproeping:

Om voor een wedstrijd in aanmerking te komen moet men de trainingen van de afgelopen week hebben bijgewoond, en uiteraard voldoening geven aan de trainer.

Belangrijk item:

Men heeft de speler ingeschreven bij voetbalklub VK Berchem, en niet specifiek in een elftal waar toevallig vrienden en (of) kennissen meespelen.  De samenstelling van de eltallen is voordurend in beweging, afhankelijk van het aantal spelers, geschorsten, zieken, afwezigen, enz.

Pour (Voor) VK BERCHEM

Le (De) staff

Top