You are here
Home > club > Club history

Wij gaan zo trouw als mogelijk, de mensen van het eerste uur aan het woord laten, en zo trachten het ontstaan van voetbalploeg VK Berchem, weer te geven aan de hand van getuigenissen en illustraties. Zoals de meeste clubs is ook de VK ontstaan, door een paar (h)echte voetballiefhebbers, s’ nachts tussen pot en vele pint(en).

Het eerste gesprek gebeurde toevallig, in het indertijd bekende vlaams cafe, nl. Graaf van Egmond in hartje Brussel. Hier was het, zoals indertijd dikwijls gebeurde Willy Demunk verzeild geraakt, en samen met een paar vrienden werdt, zonder dat ze het feitelijk zelf goed beseften de basis gelegd wat later voetbalploeg VK Berchem zou zijn, die nu na 40 jaar steeds bestaat.

(Graaf van Egmond)

Men mag zonder overdrijven wel stellen dat zonder de WILLY (momenteel steeds vice – voorzitter), van een voetbalploeg zoals deze nu gekend is, geen sprake zou zijn geweest.

De eerste vrienden die bewuste nacht volledig maakten, en betrokken waren …………………………..???????????????????????????

Een goede voetbalploeg de naam waardig, heeft een goede uitvalsbasis nodig. Het clublokaal was rap gevonden nl. bij Gaston en……, in de KROON, gelegen aan het Oude Kerkplein in Sint Agatha Berchem. Dit was ook het ouderlijk huis van Willy, en ook vader Gaston samen met….. gingen vlug meer dan hun steentje (zeg maar grote steen) bijdragen, om de club te brengen waar ze nu nog altijd is.

(DE KROON)

t’ Is bij de VK niet anders dan elders, maar de KROON gaat nog dikwijls, de aandacht opeisen.

Na een paar oefenwedstrijden, ging men onmiddelijk de lat hoger leggen, en bewijzen dat het menens was, door aan te sluiten bij de KBVB. Redelijk vlug kwam er een zekere Van Huffel op de proppen, en met hem een hele familie. Inderdaad naast Van Huffel zelf, kwamen ook John Lissens, Alex (zeer goede doelman), de zot (goed bedoeld) en Guy (frele maar goede rechtsbuiten) mee.
Moest toch zijn dat de voetbalploeg serieus werdt genomen, want al gauw kwamen onder impuls van de familie Demunk, mensen zoals De Schyteneer en ook en vooral de Heer Steppe (de eerste die gezag uitstraalde), de ploeg mee ondersteunen en uitbouwen. Gelijktijdig ging de Wasboer, een eerste sponsor de naam waardig de ploeg financieel steunen.
Niet veel later kwamen er nog meer illustere berchemenaren, mee aan de kar duwen, nl. DEN BLANC, ROSSE LEON, BUUM, DASCHE, CALLE, TEETS, lange JEAN en vooral onze huidige voorzitter sterke GUST.

Geheel onverwacht en toevallig kwam in het jaar 2003 een zekere Patrick, met de vraag of er nog een plaats vrij was om zijn zoon in te schrijven. De heer Plilippe Allebosch de toenmalige coördinator, zou zonder het goed te beseffen Patrick Wanegue aantrekken, die niet veel later zou uitgroeien tot sterke man van de Vk. Inderdaad naast oefenmeester van een jeugdploeg en interim coördinator, is de PAT later geëvolueerd tot coördinator van alle jeugdploegen (samen met Luc Pluvinage), oefenmeester van de eerste ploeg, ook al met Luc als assistent en zetelt hij ook nog in het bestuur.

 

 

Het seizoen 2010-2011, met als oefenmeester Dirk Vekeman, was goed begonnen, maar na vele onnodige uitsluitingen, kwetsuren en vaak teleurstellende spelers, is de VK nooit ver uit de degradatiezone kunnen wegblijven. Neem dan er nog spelers bij die er niet steeds gemotiveerd bijliepen, dan kan zelf de beste coach ter wereld het tij niet doen keren. Indien de ploeg niet draait is het de gewoonte de oefenmeester de laan uit te sturen, maar ook dat zogenaamde schokeffect heeft niets meer veranderd, en de VK moest het volgende speeljaar terug naar de laagste reeks P4. Inderdaad de PAT heeft de laatste 2 maanden, overgenomen van Dirk, maar de sfeer, was te ziek en het lot eerder al beslecht.

Volledig objectief en neutraal zoals dat moet, kan er hier misschien een grote les voor de toekomst uitgetrokken worden. Moet men volgens de geldende regels een oefenmeester met een 10-jarige betrokkenheid bij een club, bedanken voor bewezen diensten, zoals dat dan heet, en niet eerder de slechte resultaten bij de spelersgroep en (of) samenwerking met het bestuur gaan zoeken. Zeker het nadenken waart.

Onder impuls van Pat en Luc, en met volle moed en overgave, met tal van gemotiveerde nieuwe spelers erbij, en uiteraard, zonder de anderen, heeft men het volgende seizoen (2011-2012), vanaf de eerste wedstrijd de kopplaats kunnen bemachtigen, en deze tot het einde kunnen behouden. Men heeft een fantastische heenronde, maar jammer genoeg een mindere terugronde afgewerkt. Op twee speeldagen van het einde kon de titel toen reeds gevierd worden, en de plannen bekendgemaakt voor de volgende seizoenen. Met dank aan de spelers, bestuur, medewerkers en de trainer Pat bijgestaan door Luc.

Dit verhaal is nog in opbouw, en wordt nog aangevuld met oude foto’s en archieven, van zodra deze in ons bezit zijn.

 

Nous allons tenter d’écrire l’ histoire du VK Berchem, dès le début jusqu’à aujourd’hui, et ce à travers des témoignages des gens des premières heures et des illustrations.

Comme la plupart des clubs, pour ne pas dire tous, l’ histoire commence entre de vrais amis accompagné comme il se doit de (beaucoup) de bière.

En effet la première conversation commence, dans un bistrot connus de tout le monde à l’époque, c.a.d. « Graaf van Egmond » en plein centre de Bruxelles.

Un certain Willy Demunk, qui avait ses habitudes ici, ce trouvait attablé comme par hasard, et discutait football, et sans le savoir allait crée une équipe de football, qui existe toujours, maintenant 40 ans après. Sans exagérer on peu dire que sans Willy (actuellement toujours vice-président), le club n’existerait pas sous la même forme, comme on la connait maintenant.

Les amis lui accompagnant cette nuit la sont……….

Une bonne équipe ne va pas sans local, je crois que ça va de soi. Effectivement un local fût vite trouvé, à la taverne DE KROON, situé à la Place de la Veille Église à Berchem Saint Agathe, établissement tenu par les parents de Willy.

Gaston et……………… les parents de Willy, vont à leur tour apporter leur énergie et savoir faire, pour emmener le VK ou il se situe aujourd’hui. Au VK comme partout,DE KROON va encore passer la revue plusieurs fois. Après quelques matches d’entrainement et amicales, le VK veut grandir et, s’inscrit à URBSFA.

Assez vite un certain Van Huffel va apparaitre et avec lui tout sa famille. En effet aussi John Lissens, Alex (très bon gardien de but), Guy (petit mais assez bon exterieur), vont intégrer le club.

Faut croire qu’on prenait le club au sérieux, car sous l’initiative de Gaston, des gens comme De Schyteneer, et surtout Mr. Steppe (le premier à afficher de l’autorité), vont rejoindre le comité. Pour les finances ont pouvait compter dés le départ sur notre premier sponsor, de Wasboer, qui tenait un lavoir, comme son nom l’indique.

Un peu plus tard, vu le sérieux du club, d’autre noms vont venir agrandir le club, en non les moindres: Des noms comme DEN BLANC, ROSSE LEON, BUUM, DASSCHE, CALLE, TEETS, lange JEAN et surtout notre président actuel sterke GUST, était des gens très connu au DE KROON.

Tout à fait par hasard un certain Patrick, venait en 2003 se renseigner qu’il avait encore de la place pour inscrire son fils, qui voulait jouer au foot. Sans le savoir Mr. Philippe Allebosch coordinateur à l’epoque, allait attirer Patrick Wanegue, qui évoluera plus tard comme homme fort du VK. Effectivent àpres avoir été entraineur d’ une équipe de jeunes, puis coordinateur intérim, ensuite Patrick à été entraineur de l’équipe première, assisté par Luc Pluvinage et coordinateur général aussi , et siège aussi au comité du VK.

La saison 2010 2011 avec Dirk Vekeman au commande, le VK commence assez bien le championnat, mais suite à de nombreuses exclusions inutiles, blessures et joueurs pas toujours motivé comme il le faut, Dirk ne pouvait pas mieux faire que rester dans le bas du classement. Comme dans pareil cas et pour essayer d’éviter la descente, c’est l’entraineur qui paie les frais. l’Effet choc a deux mois de la fin, avec Pat qui reprenait les rennes en main, mais malheureusement, lui non plus pouvait faire prendre la mayonnaise comme on dit.

Le meilleur coach au monde et allentours, pouvait t’il le faire, et la saison 2011 2012 se fera en P4.

En toutes objectivité et neutralité, comme il se doit, peut-être une bonne question pour l’avenir. Doit t’on toujours limmoger l’entraineur, dans ce cas çi après plus de 10 ans de bon et loyeaux services, et pourqoi pas mettre les joueurs devant leurs responsabilités et (ou) la communication avec le staff ?

Avec de nouveaux joueurs bien motivé, et mis devant leur responsabilité et sous les directives de Pat assisté de Luc la saison 2011 2012 commence très fort. En effet l’equipe s’octroie la première place, dés le début et parvient à y rester jusqu’a la fin. Le premier tour était exemplaire, malheureusement le deuxieme beaucoup moins. A deux matches de la fin on pouvait fêter le titre, et commençer a travailler le futur.

Top